Soutěž Poletíme s včelou 2012:

Ella Josefina Kölbersberger, 1. místo v kategorii 3 - 6 let


Rebeka Řeháková, 1. místo v kategorii 7 - 10 let


Tom Sebastian Riley, 2. místo v kategorii 7 - 10 let


Magdalena Zunová, 2. místo v kategorii 11 - 15 let


Michal Štorek, 3. místo v kategorii 11 - 15 let

Co se děje ve tmě? 2013

3. místo …….Ella Josefína Kolbersberger  „Naše vesnice ve tmě“, 

2. místo ……. Veronika Baldová  „Temný pavouk“ 

čestné uznání: …Jeník Landa „ Tma pod vodou“

1. místo …….Eva Mrázková „Duha semaforů“

2. místo …….Bára Seidlová „ Svit měsíce“

3. místo …….Denisa Hupková „Bubliny ve tmě“,

1. místo …….Marek Matoušek „Můj život ve tmě“

Co bych dělal(a) s velkým množstvím peněz? 2013

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.