TISKOVÁ GRAFIKA

07.11.2012 16:31

Některá díla-především komixového charakteru budou prezentována v regionálním tisku.

Nyní máme příslib, že tři komixy budou otištěny v měsíčníku Život v Rudné a další v Informačním listě Dobřichovice.

Cílem tohoto projektu je seberealizace mladých tvůrců, ale i snaha, aby děti získaly praktické zkušenosti se zhotovováním grafik

určených pro tisk.

Novinky v souvislosti s plánovanými výstavami jsou v rubrice Kalendář akcí.