10 let v nové budově ZUŠ Černošice-19. září 2012

18.10.2012 21:58

Slavnost v ZUŠ Černošice

            Při příležitosti 10. výročí, kdy se ZUŠ Černošice přestěhovala do nové budovy kterou jí dala k užívání obec Černošice, proběhl dne 19. 9. 2012 koncert a výstava, na které se představili žáci školy. Počasí akci přálo, takže program probíhal nejen v krásné budově, navržené architektem Polívkou, ale též v parkovém prostředí před ní. Budoucí mladí umělci oborů hudebního, výtvarného a tanečního (z Černošic, Všenor a Rudné) předvedli divákům, kteří se v hojném počtu dostavili, jak již ve svém oboru pokročili. Diváci jistě ocenili jejich nasazení, a to nejen při hudbě na nástroje, ale též při tvorbě jejich, mnohdy nápaditých, výtvarných děl. Rovněž velice působivé bylo vystoupení tanečního kroužku v krojích, probíhající v přírodě, doprovázené lidovými melodiemi orchestru školy.
            Jako sladkou odměnu nejen mladým umělcům, ale i přítomným divákům, rozkrájela paní ředitelka Ludmila Plzáková velký dort. Nelze než dodat, že to bylo velice zdařilé a zajímavé odpoledne.

 

                                                                                                                 Rudolf Drahomír Vogel

                                                                                                                        nezávislý publicista